Sách Tương Tác Cho Bé

Sách tương tác cho bé tuy mới du nhập vào thị trường sách mấy năm nay. Nhưng đã nhanh chóng trở thành một phần không thể thiếu trong tủ sách của trẻ từ 2-12 tuổi. Sách tương tác đa dạng các dòng: Tương tác lật mở, sách âm thanh, sách chiếu bóng, sách biến hóa mô hình hay sách đa tương tác. Giúp các con học mà chơi, chơi mà học rất vui vẻ và hiệu quả.