Bé mình bác sĩ khám bảo chậm nói đơn thuần, cho đi học can thiệp 2 tháng mà ko thấy tiến triển gì mấy? Mình sốt ruột quá. Các bé chậm nói đơn thuần khác có vậy ko cô? - Tự Tin Làm Cha Mẹ