Mẹ đi làm suốt, cháu ở với ông bà, chỉ có tối về mới cho con nghe loa được - Tự Tin Làm Cha Mẹ