Bé Đi Ngoài Nhiều Lần Trong Ngày Có Sao Không?

Trẻ bị đi ngoài nhiều lần trong ngày là nỗi trăn trở của không ít mẹ bỉm sữa. Con đi ngoài toàn nước khiến mẹ thấy mà xót hết cả