Biểu Hiện Của Sốt Siêu Vi Mẹ Cần Chú Ý

Hầu hết các trường hợp sốt ở trẻ em đều do virus gây ra. Mặc dù sốt siêu vi có triệu chứng giống các bệnh khác nhưng vẫn có điểm