Kể Chuyện Mẹ Sóc Chăm Con – 10 Ngày Tuổi

Mẹ biết không, 10 ngày đầu sau sinh đúng nghĩa là cuộc chiến nuôi con hoàn toàn sữa mẹ. Vì thời gian này, các mẹ thường gặp nhất là vấn