Kể Chuyện Mẹ Sóc Chăm Con – 1 Ngày Tuổi

Ngày đầu tiên ra đời, nhìn này, con gái mẹ đáng yêu quá!  Mẹ yêu tất cả thuộc về con từ cái miệng chúm chím, bàn tay bé xíu đến