Nên Làm Gì Khi Bị Mất Ngủ Kéo Dài?

 Bạn đã bao giờ lâm vào tình trạng này chưa! Mất ngủ kéo dài là tình trạng bạn không buồn ngủ kéo dài ít nhất 2-3 ngày trong mỗi tuần