Sốt Siêu Vi Phát Ban Ở Trẻ Em Có Nguy Hiểm Không?

Mấy hôm trước con đi học về thì bị sốt cao. Nhận biết qua các dấu hiệu đặc trưng mẹ xác định con bị sốt siêu vi. Vậy mà hôm