Sốt Siêu Vi Uống Thuốc Gì Bé Nhanh Khỏe Lại?

Sốt siêu vi ở trẻ không nguy hiểm nhưng hay lặp lại và kéo dài khiến các mẹ ngán ngẩm. Mỗi lần con bệnh thường sốt cao, kèm viêm họng,