Uống Thuốc Hạ Sốt Bao Lâu Thì Có Tác Dụng?

Trẻ sốt cao thường khiến mẹ lo lắng. Mẹ nên sử dụng thuốc hạ sốt nào cho trẻ?  Uống thuốc hạ sốt bao lâu thì có tác dụng? Cho trẻ