Dường như chúng ta ai cũng biết và nghe thấy đâu đó câu nói rằng: “Làm mẹ quả là một công việc khó khăn. Nó như một điệp khúc rất quen thuộc với tất cả mọi người. Cũng như những bà mẹ khác, tôi cảm thấy rằng dù chúng ta rất yêu thương các con, thì tình yêu đó cũng không thể nào giúp cho việc chăm sóc con 24/7 trở nên dễ dàng hơn. Làm mẹ, chúng ta luôn luôn phải chăm sóc và đáp ứng nhu cầu của con cái và gia đình. Đó là một công việc vô cùng quan trọng, tuy nhiên, bạn cũng không thể nào tiếp tục cho đikhi sức lực của mình đã quá cạn kiệt.