Bé 19m mới chỉ biết nói bà bà, ba, mẹ, gà, đi, chơi. Dạy nói mà con không bắt chước theo, chỉ làm theo ý mình. Có phải con bị tự kỷ ko ạ? - Tự Tin Làm Cha Mẹ