Lịch Tiêm Chủng Cho Trẻ

Series bài viết cung cấp cho ba mẹ kiến thức về lịch tiêm chủng cho trẻ.

Giới thiệu về các mũi tiêm chủng trong chương trình tiêm chủng mở rộng và tiêm chủng dịch vụ. Cập nhật thông tin về các mũi vacxin phổ biến. Như vacxin rota, viêm não Nhật Bản, vacxin 5 trong 1, thủy đậu… Đồng thời hướng dẫn ba mẹ về cách chăm sóc trẻ trước và sau tiêm chủng.