Trẻ Sơ Sinh Nổi Mẩn Đỏ Trên Mặt – Dấu Hiệu Của Trẻ Bị Viêm Da Cơ Địa

Trẻ sơ sinh nổi mẩn đỏ trên mặt thường làm các mẹ lo lắng. Đây là dấu hiệu có thể trẻ bị chàm, chàm sữa, lác sữa hay tên y