Trẻ Uống Thuốc Hạ Sốt Mà Không Hạ: Kinh Nghiệm Của Mẹ Việt

Chuyện sốt ở trẻ em tưởng đơn giản nhưng không lần nào giống lần nào. Có lúc trẻ chỉ sốt 1-2 ngày rồi tự khỏi. Nhưng cũng có lúc sốt