Sốt Phát Ban Ở Trẻ Em Cần Kiêng Gì Để Nhanh Hết?

Con bị sốt phát ban, mẹ được rỉ tai ngay về việc phải kiêng nước, kiêng gió hay đủ thứ kiêng cữ để con mau khỏi. Đôi khi nhiều thông