Trẻ Sốt Đi Sốt Lại Nhiều Lần, Mẹ Nên Chú Ý

Mặc dù sốt có ý nghĩa tích cực trong việc hoàn thiện hệ miễn dịch của trẻ. Nhưng trẻ sốt đi sốt lại nhiều lần thường gây ra khá nhiều