Bé 6 tháng bập bẹ các từ mama, baba suốt ngày nhưng con chưa biết nhìn vào ba mẹ để gọi, chỉ gọi vậy thôi thì có bình thường không? - Tự Tin Làm Cha Mẹ