Bé nhà mình 16 tháng, nửa tháng nay đi phân vàng nhầy, nước, đi ngày 2 lần. Đưa con đi khám thì bác sĩ kết luận con bị tiêu chảy rối loạn chức năng. Bác sĩ kê cho con uống men với kẽm, hidrasec các kiểu mà con uống vẫn vậy. Bé không sốt, chơi bú ngủ bình thường. Có cách nào để con đi ngoài lại bình thường không? - Tự Tin Làm Cha Mẹ