Bé nhà mình 19 tháng, bình thường đi ị đều đặn 1 lần/ngày. Mấy hôm trước con bắt đầu đi ị toàn nước, 2-3 lần/ngày, phân lỏng, có nhầy và mùi chua. Hôm nay mình còn thấy lẫn mấy sợi đỏ đỏ như máu. Con thì biếng ăn, không chịu ăn uống gì. Cho con uống thuốc gì cho mau hết ạ? - Tự Tin Làm Cha Mẹ