Em nghe nói học thẻ là dành cho các bé lớn, vậy con em 2 tuổi rồi có học được không? Có khó khăn gì không ạ? - Tự Tin Làm Cha Mẹ