Hiện tại có rất nhiều bộ thẻ giá rẻ trên thị trường, em mua cho con dùng tạm được không?. - Tự Tin Làm Cha Mẹ