Khi mình ghép từ thành cụm từ, có nhất định phải ghép thành câu có nghĩa, đúng không ạ? - Tự Tin Làm Cha Mẹ