Bé mình 2 tuổi rưỡi, mới tập nói đây mà bé nói ngọng quá. Chỉ có trong gia đình là hiểu bé. Chứ bé nói ko ai hiểu? Chữa ngọng cho bé ntn ạ? - Tự Tin Làm Cha Mẹ