Bé nhà mình trước hay xem tivi học tiếng Anh. Bé biết hết bảng chữ cái tiếng Anh, biết nhiều con vật và đếm số đến 10 bằng tiếng Anh. Nhưng khi dạy bé tiếng Việt bé ko chịu học, ko tập trung. Bé 40m, đi khám bác sĩ kết luận chậm phát triển ngôn ngữ. Giờ mình phải làm sao? - Tự Tin Làm Cha Mẹ