Trong số các vấn đề về sức khỏe, câu hỏi các mẹ gửi cho mình nhiều nhất là về trẻ bị ho. Vì sao trẻ cứ bị ho dai dẳng? Khi trẻ ho mẹ nên làm gì để nhanh hết? Trường hợp nào là con ho bình thường, trường hợp nào là nguy hiểm? Mình sẽ trả lời t