Trong các triệu chứng thường gặp của trẻ em, có lẽ sốt là biểu hiện phổ biến nhất. Tuy đã có nhiều kinh nghiệm “chinh chiến” nhưng mỗi lần con sốt là mẹ lại m